RINGS

PINK TOURAMALINE DIA RNG 18WY 4.67 PT .65 CT DIA
$3,999.00 - (110-09397 --> 11009225.jpg)
CHROME TOURM DIA RING 18KW 2.47 TOUR .62 DIA
$4,699.00 - (110-09398 --> 11009258.jpg)
GREEN TOURMALINE DIA RNG 14KY 10.71 GT 1.16 CT DIA
$6,499.00 - (110-09399 --> 11009233.jpg)
CHROME TOURMALINE DIA RNG 18KW 4.60 CT 1.10 CT DIA
$6,299.00 - (110-09400 --> 11009229.jpg)
CHROME TOURMALINE DIA RNG 14W 2.58 TOUR .66 CT DIA
$3,999.00 - (110-09401 --> 11009228.jpg)
IMPERIAL TOPAZ DIA RING 18KW 3.67 TOP 1.98 CT DIA
$9,999.00 - (110-09402 --> 11009249.jpg)
BURGUNDY SPINAL DIA RNG 14KW 3.14 BS .80 CT DIA
$3,999.00 - (110-09403 --> 11009219.jpg)
PINK TOURAMALINE DIA RNG PLAT 4.00 CT PT .25 CT DI
$5,199.00 - (110-09404 --> 11009226.jpg)
DEMANTOID DIA RING 18KW .95 CT DEMANTOID 1.62 DIA
$5,199.00 - (110-09405 --> 11009239.jpg)
CHROME TOURMALINE DIA RG 14KY 2.40 CT .42 CT DIA
$3,999.00 - (110-09406 --> 11009230.jpg)
‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 Next ›